X
X
X
 
Blog

Blogumuzdan dijital dünya ile bağlantılı her konuda yaptığımız paylaşımları takip edebilirsiniz.

 

Çalışanlarınızın Bir Fikri Var; Like My Idea!

 

like my idea social businessHırvatistan kökenli şirket Croz tarafından geliştirilen LIKE MY IDEA (LMI) Social Business kullanan işletmeler için çözüm içinde çözüm sunuyor. Fikir yönetim aracı olan LIKE MY IDEA, Social Business çözümü olarak kurumunuzdaki fikirleri bir araya getirerek tek bir yerde topluyor.

Like My Idea, ödüllendirme ve rekabet unsurlarını kullanan Oyunlaştırma (Gamification) sistemi üzerine kurulu bir araç. Sosyal network içerisinde fikir paylaşımı, fikir önderi olma ve sistemin daha etkin kullanılmasına yönelik motivasyon sağlayan puanlama yöntemi ile çalışıyor. LMI, iş süreçlerinde verimliliği artırmak, iş sürecini etkileyen faktörleri bulmak için müşteri memnuniyetini öne koyan yalın (Lean) yaklaşımı benimsiyor.

LIKE MY IDEA, çalışanlardan en iyi fikirleri toplayarak IBM Connections işbirlikçi platformunu kullanıyor. Bu sayede inovasyon yolunda motive edici bir atmosfer oluşturmak için kuruluşlara etkili bir yöntem ve araç sunuyor. LMI, Business Process Management ile entegrasyon sağlıyor. LIKE MY IDEA’da süreç, organizasyonunuzun rekabet ortamına girmesi ve belirli konularda fikir aranmasıyla başlıyor. Bu rekabet ortamı kurumunuzdaki çalışanlara aktarılıyor. Çalışanlar belirli problemlerin çözümü için kendi fikirlerinin kabulünü oybirliğine sunabiliyor, oybirliğine sunulan fikir belli bir sayıya ulaştığında,fikir değerlendirme aşamasına geçiyor. Değerlendirilip onaylandıktan sonra ise geriye sadece fikri uygulamak kalıyor.

 

LIKE MY IDEA Ne Yapar?

• Şeffaf ve açık iletişim yoluyla çalışanları teşvik eder.
• Oyunlaştırma (Gamification) yoluyla iş süreçlerine daha yoğun katılımı motive eder.
• Belirli hedeflere ulaşmak için bir topluluk oluşturmayı sağlar.
• Topluluğun her üyesine fikrini kolay, eğlenceli ve motive edecek şekilde paylaşma fırsatı sunar.
• Belirli bir konu etrafında fikir toplamaya ve paylaşıma yardımcı olur.
• Sürekli etkin ve yeni fikirler uygulayarak faaliyetlerini geliştirmeye yarar.
• Organizasyonunuzdaki İnovasyon sürecinin gelişimini ve yönetimini sağlar.
• Yeni fikirleri gözlemleme imkanı sunar.
• Yeniliklerin başlatılmasını ve bu yenilikleri başlatan kişileri tanımanızı sağlar.

Bu fikri beğendiyseniz, CeBIT Bilişim Eurasia’da Connect to Crotia bölümünde Croz Like My Idea standına uğramayı ihmal etmeyin! Croz çözümü olan LIKE MY IDEA ile ilgili daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin!

 
 
Blog
Facebook Twitter Linked-InYoutube Instagram 
 
LuckyEye Kaya Aldoğan Sokak Serhan Apt. 3/10 Esentepe İstanbul Türkiye Tel: +90 212 216 8251 | Fax: +90 212 216 8254 | Harita
Google PartnerMicrosoft Partner